Gia tăng giá trị BĐS tại thị trường VN, giúp nhà phát triển BĐS phát triển những dự án phù hợp với thị trường và gia tăng lợi nhuận đầu tư.

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Dịch vụ tư vấn dự án phát triển BĐS

Dịch vụ bán hàng và hoạt động tiếp thị sơ cấp & Thứ cấp

Kế hoạch bán hàng & Chiến lược marketing

Đầu tư bất động sản

CompaReal là thành viên chiến lược của Goldsun Group – tập đồng quảng cáo và tiếp thị hàng đầu Việt Nam (www.goldsungroup.vn)